Nasz oddział Diabetologii Dziecięcej


Nasz Oddział Diabetologii Dziecięcej może poszczycić
się wieloletnim doświadczeniem w leczeniu cukrzycy
u dzieci i młodzieży, tradycjami i podejściem do
pacjenta wypracowanym na „Działdowskiej”.

Przez wiele lat oddział diabetologii mieścił się w II Katedrze Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie przy ul Działdowskiej 1. Kierowała nim przez 30 lat dr med. Alicja Symonides Ławecka.

W latach 60-tych ubiegłego stulecia zachorowania na cukrzycę typu 1 należały do rzadkości, była to choroba mało znana. Dzieci leczono insulinami zwierzęcymi, które podawano szklanymi strzykawkami wielokrotnego stosowania, nie było glukometrów, pacjenci oznaczali stężenie glukozy tylko w moczu.
Dr med. Alicja Symonides Ławecka
dr n. med.
Alicja Symonides Ławecka


Tak wspomina tamte czasy pacjentka naszego oddziału:
„Mam na imię Marta. Na cukrzycę zachorowałam w wieku 12 lat, więc dziś tamten czas pamiętam już trochę jak przez mgłę. Były strzykawki insulinówki i insulina świńska ― moje młodsze rodzeństwo z niecierpliwością wyczekiwało skutków ubocznych jej stosowania czyli ryja zamiast nosa na mojej twarzy. W mojej dwunastoletniej główce układały się obrazy do zasłyszanych haseł podczas szkoleń na temat życia z cukrzycą. ”Wysoki cukier niszczy naczynia krwionośne” - tu widziałam kostki cukru rysujące ostrymi kantami moje biedne żyły. A hasło „wilczy głód” przy niedocukrzeniu zaowocowało tym, że do dziś, gdy cukier spada mi podczas snu, wybudza mnie jeden koszmar: gonią mnie wilki w Bieszczadach, a ja biegnę po kolana w śniegu i wygląda na to, że zaraz mnie dorwą. Wtedy się budzę. Gdy zachorowałam, glukometr był świeżym wynalazkiem, trudnym do zdobycia i dosyć drogim. Dziś glukometry to gratisowe gadżety od firm. Zawsze gdy dostaję kolejny przypominam sobie jak rodzice starali się, by zdobyć mi ten pierwszy.”


W tamtych czasach pomimo rygorystycznej diety efekty terapeutyczne nie były dobre, wielu pacjentów przyjmowano do oddziału w kwasicy ketonowej. Wiedza na temat cukrzycy u dziecka w społeczeństwie i wśród lekarzy była znikoma. Nie było podręczników dla lekarzy, z których mogliby czerpać wiedzę o leczeniu cukrzycy. W tych trudnych czasach dr Alicja Symonides Ławecka pełniła funkcję ordynatora naszego oddziału diabetologii, który był wiodącą placówką diabetologiczną w Polsce. Dr med. Alicja Symonides Ławecka jest współautorką pierwszego podręcznika diabetologii dziecięcej pt. „Cukrzyca u dzieci i jej leczenie”, który ukazał się w 1977r. oraz „Poradnika dla rodziców” opublikowanego w 1981r., założycielką i pierwszą przewodniczącą Krajowego Komitetu Kół Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą oraz autorką pierwszej instrukcji dla szkół, do których uczęszczały dzieci z cukrzycą, jak również organizatorką kolonii dla dzieci z cukrzycą. Wspólnie z mężem prof. J. Ławeckim, który kierował pracownią radioimmunologiczną, dr med. Alicja Symonides Ławecka prowadziła pionierskie badania dotyczące sekrecji insuliny, glukagonu i hormonu wzrostu oraz immunogenności insuliny egzogennej i lipodystrofii poinsulinowej u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 i otyłość.
Obecnie nasz oddział obejmuje opieką około 70% dzieci z cukrzycą z województwa mazowieckiego, w poradni diabetologicznej leczy się ponad 1000 pacjentów. Od 2009r. oddziałem kieruje prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska.
Stopniowo zmienił się zespół lekarzy, wyszkoliła się nowa młoda kadra specjalistów. Zmieniły się też metody leczenia; pacjenci korzystają obecnie z nowoczesnych metod insulinoterapii przy pomocy pomp insulinowych, urządzeń do ciągłego monitorowania glikemii, aplikacji komputerowych. Nie zmieniło się holistyczne podejście do pacjenta. Nasz oddział to miejsce edukacji, zabawy i nabierania sił przed powrotem do codziennej aktywności. Nasi pacjenci wiedzą, że oddział pracuje dzień i noc, zawsze można zadzwonić po radę dotyczącą modyfikacji leczenia. Pracujemy w zespole: lekarze, pielęgniarki, dietetyk, psycholog. Dzięki temu nasi pacjenci uzyskują bardzo dobre wyniki leczenia. W międzynarodowym, wieloośrodkowym projekcie SWEET nasze dzieci zajmują pierwsze miejsca pod względem wyrównania cukrzycy. Staramy się zorganizować dzieciom kompleksową opiekę, nasze działania obejmują szeroki zakres, wykraczający poza hospitalizowanych pacjentów i ich rodziny: szkolimy nauczycieli w szkołach i przedszkolach, wyjeżdżamy z dziećmi na kolonie, razem ze studentami organizujemy szkolenia i konferencje, które poszerzają wiedzę o cukrzycy, uczestniczymy w pracach Stołecznej Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą. Prowadzimy również szkolenia dla lekarzy pediatrów i diabetologów z dziedziny diabetologii dziecięcej.
W 2016r. nasz oddział został przeniesiony do nowoczesnego Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63A. Dzieci i Rodzice mają zapewnione bardzo dobre warunki socjalne.

Obecnie bierzemy udział w licznych projektach m.in..:
  1. jesteśmy ośrodkiem referencyjnym pediatrycznej opieki diabetologicznej w projekcie SWEET http://sweet-project.org/, prowadzimy badania
  2. projekt Europejska Sieć Referencyjna (ERN) skupiającym najlepsze placówki z krajów Unii Europejskiej zajmujące się leczeniem chorób rzadkich i skomplikowanych
  3. ocena rezydualnej funkcji komórek beta trzustki po podaniu probiotyku u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 – badaniez randomizacją
  4. ocena zapotrzebowania na insulinę na posiłek zawierający czyste białko – badanie z randomizacją
  5. doustna insulina w prewencji pierwotnej cukrzycy typu 1 – badanie z randomizacją


Badanie POInT prowadzimy we współpracy
z Instytutem Matki i DzieckaInstytut Matki i Dziecka prowadzi badania przesiewowe noworodków w Polsce od ponad 50 lat. Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej (ZBPiDM) Instytutu Matki i Dziecka w ramach swoich zadań wykonuje badania przesiewowe oraz koordynuje badania 6 laboratoriów przesiewowych w Polsce.
W chwili obecnej badania przesiewowe obejmują 27 chorób wrodzonych, w tym fenyloketonurię, wrodzoną niedoczynność tarczycy, mukowiscydozę, wrodzony przerost nadnerczy, deficyt biotynidazy oraz inne wrodzone wady metabolizmu. Ponadto ZBPiDM, we współpracy z Kliniką Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii IMiD, wykonuje dalszą diagnostykę. Badania przesiewowe noworodków są bezpłatne (finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej) i obejmują wszystkie noworodki urodzone w Polsce.

W Programie wczesnej profilaktyki cukrzycy typu 1 ZBPiDM odpowiada za badania przesiewowe genetycznego ryzyka rozwoju tej choroby, współpracuje z Klinicznym Oddziałem Diabetologii Dziecięcej, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, do którego kierowane są noworodki z podwyższonym ryzykiem rozwoju tej choroby.


Serdecznie zapraszamy
do udziału w badaniu
POInT!
Patroni